Sedan 2020 är Plackers en del av Perrigo. Läs mer på perrigo.se.